วัดระดับความขี้เหวี่ยงของคุณ

มาดูกันค่ะว่าคุณขี้เหวี่ยงระดับไหน

Posted on Nov. 09, 2015


1. เวลาคนเดินมาชนคุณ คุณจะทำยังไง


  • 2. เมื่อพนักงานในร้านอาหารทำน้ำหกใส่คุณ


  • 3. เวลาได้ยินคนนินทาคุณ


  • 4. โดนเจ้านายเรียกไปว่า แต่ว่าคุณไม่ผิด


  • 5. เวลาที่อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้


  • มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1294 คน