คนรอบข้างมองคุณแบบไหน?

คุณเป็นคนแบบไหนในสายตาคนรอบข้าง อยากรู้มาเช็คดูกันเลยค่ะ!!

Posted on Nov. 09, 2015


1. เวลาคนชมเมื่อคุณแต่งตัวสวย คุณจะพูดว่า?


  • 2. เวลาเลือกรูปอัพไอจี?


  • 3. เวลาเจอของ SALE คุณจะ??


  • 4. คุณมักจะระบายอารมณ์กับใครมากที่สุด


  • 5. ภาพไหนเป็นคุณมากที่สุด


  • มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1830 คน