Follow us on

FASHION

FIERCE STORY

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ เสด็จทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ งาน Silk Festival 2023

Written by kitiya
Created: Dec 04, 2023 00:56 | Published date: Dec 06, 2023 10:09

งาน Silk Festival 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี

Fashion News Silk Festival 2023 เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ แฟชั่นโชว์ ​ ผ้าไทย


Photo Credits: #กระทรวงมหาดไทย #กรมการพัฒนาชุมชน #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #Silkfestival2023 #SilkSuccessSustainability

"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ" เสด็จพระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” และพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” พร้อมทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์จาก 15 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ในงาน Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำประสบการณ์จากการทรงงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละภาค ทรงนำแนวคิดมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัย พระราชทานลายผ้าพระราชทาน พระราชทานแนวคิดเรื่อง Sustainable Fashion ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักของอุตสาหกรรมแฟชั่นและแนวทางการออกแบบที่นำสมัยให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังคงไว้ซึ่งลวดลายของผืนผ้าที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภาคนั้นๆ นำไปสู่โครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทยสู่ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของโครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดจัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Silk Success Sustainability ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี

 

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

โอกาสนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชทาน เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน แก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นพระราชทานเหรียญรางวัลแก่คณะทำงานที่สนองพระเดชพระคุณ ผ่านโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”, ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”, ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรมระดับประเทศ พระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตนแก่ Young OTOP พระราชทานโล่รางวัล TOP 5 ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายและของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก พระราชทานเหรียญรางวัลพร้อมโล่รางวัล แก่นักออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” และทอดพระเนตรนิทรรศการ Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการจากโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ได้แก่ ดอนกอยโมเดล นาหว้าโมเดล บาติกโมเดล Young OTOP จักสาน Premium OTOP ตลอดจนนิทรรศการเปิดตัวหนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, หนังสือเครื่องสานไทย, หนังสือบาติกโมเดล สู่ตลาดสากล, หนังสือลายดอกรักราชกัญญา

 

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Luxury โซน OTOP ชวนชิมจากทั่วทุกภูมิภาค โซนร้านค้าของศิลปินโอทอปที่มีชื่อเสียง และทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจาก15 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ แบ่งเป็น 13 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง ได้แก่ SIRIVANNAVARI, ARCHIVE026, ASAVA, JANESUDA, IRADA, ISSUE, LANDMEE,  MILIN, PYVET, TandT, THEATRE, TIRAPAN,  WISHARAWISH และ 2 Young Designers ได้แก่ แบรนด์ HAYA ผู้ชนะเลิศ และ AMEEN Studio รองชนะเลิศการประกวดตัดเย็บชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก โครงการดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยนำผ้าไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน อาทิ ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าไหมยกดอก ผ้าปักชาวเขา ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าบาติก ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าขาวม้า ผ้าหางกระรอก ฯลฯ มารังสรรค์ผลงานสุดประณีต สะท้อนแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุก แสดงถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัย โดยมี กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการประกวดฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรมและผู้เข้าประกวด ร่วมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

 

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน 

“Sustainable Fashion: แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

 

สำหรับ เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion: แฟชั่นแห่งความยั่งยืน เป็นภาพตัวอักษร S หมายถึง เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ พระผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างบนเส้นทาง แห่งการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทย และยังหมายถึง Sustainable คือ แนวพระราชดำริแห่งความยั่งยืนในทุกมิติที่สร้างชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎร ทรงออกแบบ ให้มีตัวอักษรข้อความ Sustainable Fashion ล้อไปกับตัวอักษร S หมายถึง แนวพระราชดำริ “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ที่ทุกกระบวนการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบเดียวของเรา และทรงออกแบบรูปหัวใจประดับไว้ที่ส่วนต้น กลาง และปลาย ของข้อความ Sustainable Fashion ด้วยทรงปรารถนาให้ผู้สร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมนำแนวพระดำรินี้ ไปต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในการนี้ทรงพระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน โดยมีแนวทางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขยายผลไปสู่การคิดคาร์บอนเครดิต ที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะสามารถรับรองการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นแนวทางของ Sustainable Fashion มีเครื่องนุ่งห่มที่ย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปราศจากสารเคมี

 

 

Fashion News, Silk Festival 2023, เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ, แฟชั่นโชว์,​ ผ้าไทย, อิมแพ็ค, เมืองทองธานี, หัตถกรรม, ไทยดีไซเนอร์, Sustainable Fashion, แฟชั่นแห่งความยั่งยืน

 

งาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-877-6969 ค่ะ 

 


Tags : Fashion News Silk Festival 2023 เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ แฟชั่นโชว์ ​ ผ้าไทย อิมแพ็ค เมืองทองธานี หัตถกรรม ไทยดีไซเนอร์ Sustainable Fashion

บทความที่คุณอาจสนใจ

RIMOWA เปิดตัวบูติคใหม่ในกรุงเทพฯ ที่ สยามพารากอน

H&M HOME คอลเลคชั่นใหม่ ต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส

เปิดแล้วค่าาาา alo ช็อปแรกในประประเทศไทยที่เอ็มควอเทียร์

Limelight Gala คอลเลคชั่นฉลองครบรอบ 50 ปี จาก Piaget

JEMMIDORIS เปิดตัวคอลเลคชั่น “NEPHOPHILIA” ที่ GAYSORN VILLAGE

ADVERTISEMENT
Top