Follow us on

LIFESTYLE

FIERCE STORY

7 ดอกไม้จันทน์แบบพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Written by kitiya
Created: Oct 06, 2017 10:03 am | Updated: Aug 20, 2018 23:08 pm

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ซึ่งดอกไม้จันทน์ไม่ได้มีแบบเดียว แค่แบบพระราชทานก็มีถึง 7 แบบแล้ว ทั้ง 7 แบบจะหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ


25887 0 0

Photo Credits: Fiercebook.com

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประชาชนสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้ โดยสามารถประดิษฐ์ไปเอง หรือรับจากเจ้าหน้าที่ ณ จุด ที่เข้าร่วมพิธีก็ได้ แต่ดอกไม้จันทน์ไม่ได้มีแค่แบบเดียวค่ะ แต่มีหลากหลายแบบมาก ซึ่งดอกไม้จันทน์แบบพระราชทานมีด้วยกันทั้งหมด 7 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู ดอกลิลลี่ ดอกพุดตาน และดอกกุหลาบ ทั้งหมดนี้ออกแบบและถ่ายทอดโดยข้าราชบริพาร โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง-ชาย) และหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่ละดอกจะหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

 

ดอกไม้จันทน์ คือตัวแทนของความรัก ความอาลัยต่อผู้ล่วงลับ สมัยก่อนใช้เฉพาะกับชนชั้นสูงเท่านั้น ในเวลาต่อมาไม้จันทน์หายากขึ้นเรื่อยๆ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงทรงคิดค้นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เทียมขึ้น โดยนำเปลือกไม้จันทน์ (Sandlewood) มาฝานบางๆ แล้วเข้าช่อเป็นดอกไม้ ในเวลาต่อมาดอกไม้จันทน์ก็แพร่หลายมากขึ้นในหมู่คนทั่วไป แต่ไม้จันทน์เป็นไม้มงคล หายาก และมีราคาแพง จึงนำไม้อย่างอื่นมาทำแทน เช่น ไม้โมก เป็นต้น 

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์แบบพระราชทานทั้ง 7 แบบ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย ดอกไม้จันทน์ทั้ง 7 แบบ ได้แก่

 

1. ดอกดารารัตน์

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์มักมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่เสมอ เมื่อครั้งประทับอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์ จึงมีความหมายว่า มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึงพระเกียรติยศ ความกล้าหาญ เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ดารา = ดวงดาว หมายถึง สิ่งที่อยู่สูงสุด และ รัตน์ =  แก้ว หมายถึง สิ่งมีค่า 

 

 

 

2. ดอกกล้วยไม้

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม ดั่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีมากมายนับไม่ถ้วน 

 

 

 

3. ดอกชบาทิพย์


Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อสื่อถึงการดับสูญและความเป็นทิพย์ เป็นการถวายความอาลัยครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป

 

 

 

4. ดอกชบาหนู

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกชบาหนูเปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกรชาวไทย เป็นสัญลักษณ์แทนดวงใจไทยทุกดวง ในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

 

 

5. ดอกลิลลี่

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกลิลลี่แสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกกุหลาบขาว ลิลลี่ยังแสดงถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนอีกด้วยค่ะ

 

 

 

6. ดอกพุดตาน

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกพุดตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคล เพราะดอกพุดตานสามารถเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียว เปรียบเสมือนวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ ที่เริ่มต้นด้วยวัยเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสัน และอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้น จนกระทั่งร่วงโรยจากไป

 

 

 

7. ดอกกุหลาบ

 

Lifestyle, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน, ดอกไม้จันทน์ สำนักพระราชวัง, ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, ดอกไม้มงคล, ความหมายของดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง, วางดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, ดอกกล้วยไม้, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์, ดอกชบาหนู

 

ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวไทยที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

นอกจาก 7 แบบนี้ แต่ละจังหวัดก็ยังมีดอกไม้จันทน์แบบประจำจังหวัดอีกด้วย เช่น จ.นนทบุรี ก็เป็นดอกนนทรี และยังมีแบบอื่นๆอีกเพียบ สำหรับประชาชนที่ตั้งใจไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์สามารถไปได้ตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งที่พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มดอกไม้จุดต่างๆในกรุงเทพฯ การถวายดอกไม้จันทน์ถือเป็นการถวายความอาลัยครั้งสุดท้ายให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แต่ถึงอย่างไรประชาชนชาวไทยก็คงไม่ลืมพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวกเราทุกคนค่ะ 

 

 

ข้อมูลจาก คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 

 

[อัพเดท] ช่วงเวลาวางดอกไม้จันทน์แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 09.00 - 16.30 น. และ 18.00 - 22.00 น. ณ พระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ได้แก่

          1. พระลานพระราชวังดุสิต 

          2. กองสลากเดิม 

          3. สวนนาคราภิรมย์  

          4. ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ 

          5. ลานคนเมือง

          6. สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 

          7. พุทธมณฑล

          8. ไบเทค บางนา

          9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้ยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในกรุงเทพฯ อีก 42 แห่ง และที่วัดต่างๆในเขตกรุงเทพฯ อีก 63 แห่ง เช็คสถานที่ใกล้บ้านได้ที่ > kingrama9.net/SandalwoodFlowers ค่ะ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ไทม์ไลน์ วัน เวลา และวิธีปฏิบัติในเดือนตุลาคม (อัพเดท 19 ต.ค.)

ควรค่าน่าโหลดติดมือถือ!! 8 แอพพลิเคชั่นดีๆที่ทำเพื่อสังคม

ย้อนรอยพระราชประวัติ 'โรงเรียนของในหลวงรัชกาลที่ 9'

7 งานอดิเรกของ 'ในหลวง ร.9' ที่พระองค์ทรงโปรดในเวลาว่าง

ถึงวันนี้พ่อไม่อยู่แล้วแต่งานของท่านต้องเดินต่อ กับเพจ 'สานต่อที่พ่อทำ' แบบอย่างที่พ่อสร้างเพื่อการดำเนินชีวิต

ADVERTISEMENT
Top